Sigortasızkredi

SGK Olmadan Kredi Veren Bankalar

SGK Olmadan Kredi Veren Bankalar Kredi çekmek ya da diğer bir ifade ile toplu paraya ihtiyaç duymak, her bireyin karşılaşabileceği bir durumdur. Kredi çekebilmek için sgklı olmak ya da sgklı olmamak konusunda bir ayrım yapılmaması gerekmektedir. Çünkü her bireyin sgklı olmak gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bireyler çalışma şekillerine göre, prim yatırıp yatırmamakta serbesttirler. Bu neden…